Particulier > Woning

1Hoe wordt de waarde van mijn inboedel bepaald?
Om de waarde van uw inboedel te schatten, wordt door de meeste verzekeraars 30 of 35% van de waarde van uw woning (kapitaal gebouw) genomen. Heeft u unieke of zeer kostbare stukken, en is dit bedrag te laag? Dan past uw verzekeraar het natuurlijk aan.

Maar hoe wordt de waarde van uw woning bepaald? Er bestaan twee verschillende manieren om de waarde van een eigendom te schatten:
  • een expertise aan huis door een vertegenwoordiger van uw verzekeraar;
  • een evaluatierooster (meestal) gebaseerd op het aantal kamers in uw woning en de graad van afwerking - dit wordt niet enkel gebruikt voor het gebouw, maar vaak ook voor de inboedel.
Voor huurders bestaat nog een derde mogelijkheid: zich verzekeren tegen huurrisico’s voor een bedrag van 20 maal de jaarlijkse huur (incl. lasten).
2Wat te doen bij stormschade?
Je brandverzekering dekt stormschade altijd: die waarborgen zijn er bij wet verplicht in opgenomen. De vraag is natuurlijk wat uw verzekeraar en de wetgever onder een storm verstaan.

Traditioneel spreken we van stormwind als de windsnelheid in het meteorologisch station dat het dichtst bij het getroffen pand ligt, een piek bereikt van minstens 80 km per uur.

Haalt een wind die piek niet, maar worden binnen een straal van 10 km wel gelijkaardige gebouwen beschadigd, dan is dit vaak voldoende voor tussenkomst in de brandverzekering.

Heeft uw eigendom door het stormweer schade opgelopen? Zet dan de volgende stappen:
  • Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar - via je makelaar.
  • Maak met het oog op een aangifte bij de verzekering en om de vergoedingsprocedure te versnellen foto's van de schade.
  • Hou de beschadigde goederen bij mocht een expertise nodig zijn. Zoek de bewijsstukken van de aankoop van de beschadigde goederen op (originele facturen, garantiecertificaten, foto's) die je de verzekering kan overhandigen.
Hoe completer je dossier, des te sneller de schade zal geregeld zijn. De verzekeraar zal een expert sturen en zal jou vergoeden binnen de 30 dagen na het akkoord over zijn verslag.
3Ik verhuur een pand aan mijn kinderen, wie moet dan een brandverzekering nemen?
Heeft u een brandpolis voor het pand dat u aan uw kinderen verhuurt? Normaal gezien passen de verzekeraars in dit geval automatisch een afstand van verhaal toe, omdat er een verwantschap van de eerste graad bestaat. Om bij een schadegeval zeker geen problemen te krijgen, valt het echter aan te raden dat u zowel als ouder-eigenaar als als kind-huurder opgenomen wordt als verzekerde persoon op de brandpolis. Zo bent u zeker dat u en uw kind volledig gedekt zijn voor schade aan de woning of zelfs voor eventuele aansprakelijkheden (denk maar aan een uitbreiding van een brand naar aanpalende panden). Natuurlijk blijft u de contactpersoon voor de verzekeringsmaatschappij en staat u ook in voor de betaling van de premie. U beslist zelf of u uw zoon of dochter een deel van de premie laat betalen of niet.

Ten slotte staat u best even stil bij de verzekering van inboedel van uw kind-huurder. U kunt de inboedel mee laten opnemen in de brandpolis, maar als uw kind gehuwd of samenwonend is, wordt in veel gevallen een afzonderlijke polis afgesloten.

Niet gevonden wat u zocht?

Stel hier uw vraag.