Particulier > Voertuigen

1Oldtimer : inschrijven en verzekeren
Hebt u een oldtimer? Dan heeft de inschrijving ervan een impact op de premie van uw BA-verzekering. Uw wagen moest wel aan de voorwaarden voor een oldtimer voldoen:
 • minstens 30 jaar geleden voor de eerste maal ingeschreven.
 • slagen voor de technische keuring voor oldtimers.
Wordt uw wagen als een oldtimer geklasseerd? Dan krijgt u een O-nummerplaat. Die heeft als voordeel dat de premie voor uw verplichte BA-autoverzekering aanzienlijk lager ligt dan bij een gewone personenauto. Maar met een O-nummerplaat mag u uw wagen wel niet meer gebruiken voor:
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer,
 • commerciële en professionele doeleinden.
Wilt u met uw oldtimer rijden waar u wilt, zonder beperkingen, dan schrijft u hem beter in als een gewone personenauto. U betaalt dan wel een hogere premie. Uw auto moet dan ook de standaardkeuring voor een personenwagen ondergaan.
2Welke belastingen betaal ik voor mijn wagen?
De belasting op inverkeerstelling (BIV) is een eenmalige belasting. Die bent u als eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig verplicht te betalen - vanaf u uw voertuig op de openbare weg in België in gebruik neemt. De BIV moet u betalen voor uw personenauto’s, minibussen en motorfietsen (meer dan 50 cc), boten en vliegtuigen die ingeschreven zijn in België.

Na de eerste inschrijving van uw voertuig bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) ontvangt u automatisch een aanslagbiljet. Na ontvangst ervan hebt u twee maanden de tijd om de BIV te betalen.

De hoogte van de belasting hangt af van uw voertuig en waar u gedomicilieerd bent als eigenaar/hoofgebruiker:
 • Vlaanderen: uw BIV wordt berekend op basis van de ouderdom en enkele milieukenmerken van uw auto: CO2-uitstoot, uitstoot van fijn stof, brandstoftype en euronormen. BIV-bedrag Vlaanderen.
 • Brussel: uw BIV wordt berekend op basis van het fiscale vermogen (uitgedrukt in fiscale PK) en het vermogen van de motor van het voertuig (uitgedrukt in KW). BIV-tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Wallonië: BIV wordt berekend op basis van het fiscale vermogen (uitgedrukt in fiscale PK) en het vermogen van de motor van het voertuig (uitgedrukt in KW). Stoot uw auto veel CO2 uit? , Dan wordt een eco-malus bij de BIV geteld. BIV-tarieven Waals Gewest.
Als uw auto geheel of gedeeltelijk op LPG rijdt, krijgt u een aanzienlijke vermindering op de BIV.

Naast een eenmalige BIV-belasting is er de jaarlijkse verkeersbelasting. Die betaalt u dus elk jaar opnieuw. De verkeersbelasting wordt bepaald aan de hand van het fiscale vermogen van de wagen (uitgedrukt in fiscale PK). Raadpleeg de tarieven op deze sites: Rijdt uw auto volledig of gedeeltelijk op LPG, dan betaalt u elk jaar een aanvullende verkeersbelasting. Dit geldt in alle gewesten.
3Hoe een voertuig invoeren?
Heeft u als particulier in het buitenland een voertuig gekocht dat u in België onder uw naam wilt inschrijven? Dan moet u volgende stappen ondernemen: geef het voertuig aan bij een Bureau voor Douane en Accijnzen, waar u een formulier van ‘aanvraag tot inschrijving’ ontvangt; leg dit formulier voor aan uw verzekeraar; bezorg dit formulier ook aan de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) samen met nog enkele andere papieren zoals een kopie van de aankoopfactuur. Is uw voertuig ouder dan zes maanden én heeft het meer dan 6000 km op de teller staan? Dan moet u met dit voertuig ook langs de technische keuring, behalve als uw naam al op het buitenlands inschrijvingsbewijs staat.
4Moet ik een aparte verzekering hebben voor mijn elektrische fiets?
Steeds meer mensen schaffen een elektrische fiets aan. Bij de aankoop ervan worden vaak een aantal zaken over het hoofd gezien, zoals een verzekering. De ebike behoort in principe niet tot de categorie gemotoriseerd voertuig, maar wel, zoals een gewone fiets, tot de categorie rijwiel. Voor een elektrische fiets geldt dus ook geen verzekeringsplicht als deze fiets voldoet aan Europese normen.

Kan uw elektrische fiets harder gaan dan 25 km per uur? Dan voldoet hij niet meer aan die Europese normen, en valt hij onder de categorie bromfiets. In dit geval bent u verplicht om voor uw ebike een kentekenplaat aan te vragen én moet u in het bezit zijn van een groene verzekeringskaart.

Kortom: bent u in het bezit van een snelle elektrische fiets? Dan zijn zowel helm als kentekenplaat én verzekering verplicht. Vraag uw makelaar om raad.
5Waarom de autoverzekering van een jongere niet op naam van de ouders
Een verzekering voor een jonge bestuurder is vaak erg duur. Daarom kiezen jongeren er soms voor rond te rijden met een auto die op naam van hun ouders verzekerd is. De premie ligt dan iets lager, omdat jongeren statistisch gezien een hoger risico betekenen in het verkeer door hun gebrek aan ervaring. Toch is het beter een autoverzekering op eigen naam te nemen.

Waarom? De gebruikelijke chauffeur van een bepaalde wagen is wettelijk verplicht om zichzelf als voornaamste bestuurder op te geven. Bent u als jonge chauffeur degene die het meest met de wagen rijdt? Dan is een autoverzekering nemen op naam van uw ouders eigenlijk verboden.

Kiest u toch voor een polis op naam van uw ouders en staat u daarin niet als hoofdbestuurder vermeld, dan heeft de verzekeraar het recht om:
 • de schade aan uw wagen niet te vergoeden en uw betaalde premies toch te houden;
 • de schade aan derden te vergoeden, maar nadien bij u aan te kloppen om het geld terug te eisen.
Wilt u toch besparen op de premies van uw autoverzekering? Als u rekening houdt met het vermogen van uw auto kan die premie best meevallen (beperkt vermogen, lagere premie). Als u zich bovendien verzekert bij dezelfde verzekeraar als uw ouders maakt u misschien kans op een mooie korting.
6Ik heb een sterretje in mijn ruit. Ben ik verplicht om naar een erkende autoruithersteller te gaan?
Verzekeraars werken graag met erkende herstellers. Dit zijn vaak ketens van autoruitherstellers waar u 24/7 terecht kan. De lijst vind je op hun website, of vraagt u op via uw makelaar.

U kunt natuurlijk ook een beroep doen op een minder bekende garage, dichtbij huis - op voorwaarde dat u een autoverzekering met dekking glasbreuk afsloot. In dat geval neemt de onafhankelijke hersteller contact op met uw verzekering, handelt hij de formaliteiten af en stuurt de factuur direct naar uw verzekeraar. Uw dossier wordt dus rechtstreeks behandeld en u hoeft zich geen zorgen te maken. Enkel het deel dat ten uwe laste blijft, zal u moeten betalen.

Kiest u voor een hersteller die niet door uw verzekeraar erkend wordt? Geef dan uw schadegeval zo snel mogelijk aan. Breng wel altijd uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte zodat hij zijn akkoord kan geven aan uw autoruithersteller.Mogelijk vraagt uw verzekeraar een voorafgaande expertise alvorens toe te stemmen in de herstelling. U betaalt dan zelf de factuur aan de hersteller en vraagt vervolgens om vergoed te worden, mits aftrek van een eventuele vrijstelling (franchise).

Vraag in ieder geval eerst uw verzekeringsmakelaar om raad: die kent de voorwaarden van de verschillende maatschappijen, en vertelt u graag welke hersteller u het beste kiest.
7Wat is mijn vrijstelling bij glasbreuk in een autoverzekering?
De aanvullende waarborg glasbreuk is een interessante optie van uw autoverzekering. Doet u beroep op een autoruithersteller erkend door uw verzekeraar, dan is de kans groot dat u helemaal niets hoeft uit te geven aan de herstelling, ook niet bij het vervangen van uw gehele voorruit. In veel gevallen regelt de hersteller van uw autoruit alles voor u, en neemt hij zelf contact op met uw verzekeraar. Kiest u voor een eigen hersteller? Dan moet er vaak een effectief schadedossier geopend worden en moet u waarschijnlijk een groot deel uit eigen zak betalen. U doet er dus goed aan een waarborg glasbreuk te onderschrijven bij uw autoverzekering.
8Wat bij schade/ongeval met een niet-verzekerde tegenpartij?
Bent u slachtoffer van een ongeval met een tegenpartij zonder verzekering? Dan moet eerst de aansprakelijkheid van de niet-verzekerde worden vastgelegd. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) komt vervolgens tussen, na klachtneerlegging bij de politie en na het verzamelen van zo veel mogelijk info over de tegenpartij en een bewijs van niet-verzekering.

Het fonds zal de schade vergoeden zoals de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij normaal zou doen. Uw verzekeringsmaatschappij zal contact opnemen met het fonds om dit voor u te regelen. Achteraf zal het GMWF de uitgekeerde vergoeding proberen verhalen op de aansprakelijke van het ongeval.
9Wat is het nut van een bestuurdersverzekering?
Een BA autoverzekering is bij wet verplicht en beschermt u tegen de oplopende kosten van lichamelijke en materiële schade die u met uw voertuig aan anderen berokkent. Wat ze niet dekt, is uw eigen lichamelijke schade mocht u in fout zijn en verantwoordelijk gesteld worden voor het ongeval. Daarvoor dient een bestuurdersverzekering.

Uw bestuurdersverzekering beschermt u niet enkel tegen de financiële gevolgen van lichamelijke schade als bestuurder, maar ook tegen mogelijk inkomensverlies bij blijvende (of tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering vormt dus een aanvullende bescherming op de standaard autoverzekering of de omnium.
10Wat te doen bij voertuigschade?
Bent u net betrokken bij een auto-ongeval met materiële schade? Verzamel dan eerst zoveel mogelijk feitelijke gegevens: foto’s, krijt-aantekeningen op het asfalt, getuigenverklaringen … Die kunnen aantonen wat de situatie en uw positie op het moment van het ongeval was, en dat kan belangrijk zijn bij eventuele betwisting. Noteer ook de nummerplaat van de partij met wie u in botsing kwam. Belangrijke info is verder de identiteit van deze persoon en zijn of haar verzekeringsmaatschappij.

Samen vult u het Europees aanrijdingsformulier zo nauwkeurig mogelijk in. Hierop vinkt u de juiste vakjes aan en schetst u de omstandigheden zo gedetailleerd mogelijk. Ook vermeldt u eventuele getuigen.

Ondertekent u dit formulier? Dan betekent het dat u akkoord gaat met alle info die erop staat. Gaat u niet akkoord, dan ondertekent u het formulier niet maar voegt u wel zoveel mogelijk opmerkingen toe. Verder is het mogelijk ieder een eigen schets te maken.

Schade zonder derden

Bent enkel uzelf betrokken, ook dan vult u best een aanrijdingsformulier in. Daarop noteert u de datum, de omstandigheden en plaats van het auto-ongeval. Daarnaast vult u in of de politie een pv heeft opgemaakt en of uw voertuig is weggesleept.
11Wanneer stijgt mijn bonus-malus?
Bijna iedere Belgische autoverzekering werkt met een soort van bonus-malussysteem. Dat systeem beloont goede bestuurders en straft onvoorzichtige bestuurders aan de hand van een gradenstelsel. Rijdt u een jaar zonder ongevallen te veroorzaken, dan daalt uw graad. Veroorzaakt u wel een ongeval, dan stijgt deze.

De hoogte van de bonus-malus beïnvloedt de prijs van de premie van uw autoverzekering. Het aantal mogelijke bonus-malusgraden en de bijhorende premiepercentages kunnen verschillen naargelang de verzekeraar. Over het algemeen zakt uw bonus-malus jaarlijks met een graad en stijgt deze met vijf graden bij een schadegeval in fout. Kijk in de algemene voorwaarden van uw autoverzekering na met welke percentage van de premie elk van de graden overeenkomt.
12Wat te doen indien totaal verlies van voertuig?
Bij totaal verlies, ook wel ‘perte totale’, maken we een onderscheid tussen economisch totaal verlies en technisch totaal verlies. We spreken van...
 • ...economisch totaal verlies als het economisch niet meer verantwoord is uw voertuig te herstellen, omdat de herstellingskosten hoger liggen dan de werkelijke waarde van uw voertuig. Wilt u uw voertuig alsnog graag laten herstellen? Dan kunt u eventueel kiezen voor niet-originele/tweedehands stukken, of een goedkope hersteller zoeken. Een expert deelt mee of uw voertuig een keuring na ongeval moet ondergaan.
 • ...technisch totaal verlies als uw voertuig zo zwaar toegetakeld is dat het technisch onverantwoord is het te laten herstellen (niet meer veilig om mee te rijden). Toch herstellen kan alleen via een zogenaamde rehabilitatie-procedure.
Spreekt de expert van uw verzekeringsmaatschappij over ‘totaal verlies’, dan zal hij tevens verduidelijken of het een economisch of technisch totaal verlies betreft. De vergoeding die u mogelijk ontvangt (hangt af van uw verzekering), kan niet hoger zijn dan de vastgestelde waarde van uw voertuig vóór het ongeval. Toch belet niets u deze vergoeding te claimen en over te gaan tot herstelling, waarbij u dan wel zelf instaat voor de (waarschijnlijke) meerkost.
13Is een herstelling verplicht na een ongeval?
Betrokken bij een ongeval, veroorzaakt door iemand anders? Dan hebt u als slachtoffer van schade recht op het bedrag dat nodig is om uw auto te laten herstellen, ongeacht of u dat ook effectief doet. U kunt echter evengoed blijven rondrijden met een kras of deuk en de schadevergoeding in eigen zak steken, zonder dat er sprake is van enig misbruik.

Herstelling van uw voertuig is dus niet verplicht. U mag het zelfs in zijn huidige staat verkopen, terwijl u beschikt over de door de verzekering toegekende vergoeding. Natuurlijk raden we u aan uw auto wel te laten herstellen, voor uw eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.

Let wel: beschikt u over een verzekering ‘eigen schade’ of een omniumverzekering dan mag het contract bepalen dat de btw alleen vergoed wordt als u inderdaad de schade hebt laten herstellen. In dat geval zult u wel de herstellingsfactuur moeten voorleggen. Lees er dus zeker uw polis op na, of doe navraag bij uw verzekeringsmakelaar.

Let wel: als het gaat om een "eigen schade" of omniumverzekering, dan mag het contract bepalen dat de btw alleen vergoed wordt als je inderdaad tot herstelling bent overgegaan en op vertoon van de herstellingsfactuur.
14Wat is het verschil tussen een beperkte en volledige omniumverzekering?
Een omniumverzekering nemen? Een uitstekend plan voor uw bedrijfswagen, uw jonge tweedehands of gloednieuwe personenwagen, maar ook als u met een scooter of motor rijdt. Kiest u voor een volledige omnium met zijn uitgebreide dekking, of gaat u voor een omnium ‘light’? We zetten de verschillen op een rijtje.

Volledige omnium

Met een volledige omnium bent u gerust. Bij een ongeval waar u in fout bent, vergoedt uw verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering alleen de schade aan de tegenpartij. Met een volledige omnium daarentegen is ook uw eigen schade gedekt. Daarnaast dekt deze verzekering ook nog brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, bijkomende gevaren.

Beperkte omnium

Met een beperkte omnium bent u verzekerd voor brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, bijkomende gevaren, maar is de waarborg eigen schade niet opgenomen.
15Ben ik verzekerd bij een proefrit met een wagen van de garage?
Stel: u overweegt de aankoop van een nieuwe wagen, maakt een proefrit met een wagen van de autodealer of garage, en bent tijdens uw proefrit betrokken bij een ongeval met schade. Dan zijn er twee scenario’s:
 • U hebt een ongeval en u bent in uw recht - Voor alle wagens die op de openbare weg rijden, moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten zijn. Normaal gezien zorgt de garage hiervoor. De verzekering dekt de stoffelijke schade aan de wagen, alsook uw lichamelijke schade. Vraag uw garage expliciet of dit gebeurd is, of zorg dat u verzekerd bent. Het staat de garagist vrij te kiezen of hij naast de BA Aansprakelijkheid ook bijkomende waarborgen aangaat zoals bijvoorbeeld: diefstal, eigen schade, of de wagen via een omniumverzekering volledig indekt tegen schade.
 • U hebt een ongeval en u bent in fout - Meestal is de wagen uit de garage dus omnium verzekerd. Maar mogelijk werd er geen bestuurdersverzekering afgesloten. Bij een ongeval door uw fout, is uw lichamelijke schade dan niet gedekt. Voor u een proefrit mag maken, moet u ook een overeenkomst tekenen dat u een proefrit met de wagen zal maken. Vraag dus zeker alle informatie over de verzekering van de wagen na op voorhand bij uw garagist.
16Mijn wagen is al vier jaar oud, is het nog interessant voor mij om een omniumverzekering aan te gaan?
Uw wagen betekent een heuse investering: die beschermt u graag zo lang mogelijk. Maar hoe lang loont het om een volledige omnium aan te gaan? En vanaf wanneer schakelt u best over naar een lichte omnium? Een goede maatstaf is daarbij de looptijd van uw lening of afschrijving.

Hebt u een financiering lopen voor de wagen?

Ging u een lening voor een wagen aan? Dan is een omniumverzekering een echte aanrader. Bij een ongeval met blikschade aan uw wagen of schade die grote kosten ten gevolg heeft, wordt de schade aan uw wagen vergoed. Zo vermijdt u dat u twee zware kosten tegelijkertijd moet aflossen: uw financiering en de reparatiekosten voor uw auto.

Hebt u geen financiering lopen?

Is uw lening afbetaald, of had u uw wagen met eigen middelen gekocht? Bekijk dan toch even of uw eigen financiële situatie het toelaat om een omniumverzekering af te sluiten. Is dat niet het geval, dan is een kleine omnium zeker het overwegen waard! Hierin zijn de meeste schades gedekt die u buiten uw toedoen overkomen, alsook waarborgen voor andere brand, glasbreuk, aanrijdingen met dieren en natuurrampen. U kunt makkelijk van een grote naar kleine omnium schakelen of vice versa.
17Ik heb een verkeersongeval in het buitenland. Wat nu?
Voor u op reis gaat naar het buitenland en binnen de EU, doet u er goed aan een of meerdere exemplaren van het Europees aanrijdingsformulier mee te nemen. Dit formulier is binnen elke lidstaat van de Europese Unie gelijk opgesteld. Zo kunt u met vertrouwen en zonder al te veel taalproblemen samen met uw tegenpartij het aanrijdingsformulier invullen, en de schade bij via uw verzekeringsmakelaar bij uw verzekeraar aangeven. Het Europees aanrijdingsformulier zorgt voor een snellere regeling van het ongeval, zowel in binnen- als buitenland.
18Wanneer is een omnium interessanter dan een gewone BA autoverzekering ?
Ging u een lening aan voor de aankoop van uw wagen, dan is het zeker interessant om gedurende de looptijd van uw lening een omniumverzekering af te sluiten. Wees wel duidelijk welke aspecten u graag wil verzekeren, of laat ons u hierbij raad geven.
19Ik heb schade aan mijn wagen opgelopen door vandalisme. Is dit ook verzekerd?
Sloot u een full omniumverzekering af? Dan bent u in principe hiervoor verzekerd, ongeacht of de vandalen werden gevat of niet. Werden ze gevat, dan kan de schade op hen verhaald worden. Hebt u geen full omnium en de vandalen werden niet gevat? Lees dan best de polisvoorwaarden van uw autoverzekering erop. Misschien dekt deze toch de toegebrachte schade. Neem in ieder geval best contact op met uw verzekeringsmakelaar om uitsluitsel te krijgen.
20De premie voor mijn autoverzekering werd verhoogd. Kan ik overstappen naar een andere verzekeraar?
Ja, dat kan. Wanneer uw autoverzekeraar een tariefwijziging wil doorvoeren, dan moet hij u hiervan, ten laatste 90 dagen vóór de jaarlijkse vervaldag, op de hoogte stellen. Vanaf dan hebt u 30 dagen de kans om de verzekering voor uw wagen op te zeggen bij uw verzekeraar. Let wel: u moet daarna minimaal een BA Motorvoertuigen afsluiten bij een andere verzekeraar. Vraag ons gerust naar een optimale oplossing voor uw wagenverzekering.
21Kan ik een autoverzekering afsluiten voor een wagen die niet op mijn naam is ingeschreven en ook mijn eigendom niet is ?
Ja, u kunt een verzekering afsluiten voor een wagen die de uwe niet is en die ook niet op uw naam ingeschreven staat. Wil u met een auto of een ander gemotoriseerd motorrijtuig de openbare baan oprijden? Dan bent u verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering of BA Motorvoertuigen af te sluiten. Maar de wet legt niet op wie die autoverzekering dan moet afsluiten. Als eigenaar is het wel uw plicht erop toe te zien dat de persoon die de wagen op de openbare weg gebruikt, minstens een BA autoverzekering afsluit.
22Moet ik mijn aanhangwagen (afzonderlijk) laten verzekeren?
Of u uw aanhangwagen bijkomend moet laten verzekeren hangt af van de maximum toegelaten massa (MTM). Het MTM is het maximum gewicht dat een aanhangwagen in beladen toestand niet mag overschrijden. Voor de verzekering wordt een onderscheid gemaakt tussen twee laadmaxima:
 • Aanhangwagens tot 750 MTM: meestal gratis met je wagen meeverzekerd
 • Aanhangwagens vanaf 750 MTM: meestal sluit u hiervoor een betalende bijkomende verzekering af.
Weten onder welke categorie uw aanhangwagen valt, en of u hem moet verzekeren? Geef ons gerust een belletje.

Niet gevonden wat u zocht?

Stel hier uw vraag.