Particulier > Sparen en beleggen

1Moet u uw levensverzekering aanpassen na een echtscheiding?
Of u uw levensverzekering best aanpast na een scheiding, hangt af van de precieze omschrijving voor de begunstigde die u hebt gebruikt. Hebt u als begunstigde… … uw echtgeno(o)t(e) met naam en voornaam vermeld? Dan kunt u dit na uw echtscheiding uiteraard best aanpassen. Stel dat u later hertrouwt met een nieuwe partner, maar u vergat de begunstigde aan te passen, dan krijgt uw ex-partner het uitgekeerde kapitaal als u sterft vóór de eindvervaldag van het contract. Uw nieuwe partner krijgt dan helemaal niets. ... ‘mijn echtgenote/mijn echtgenoot’ opgegeven, zonder naam, dan is er geen probleem. Hertrouwt u, dan wordt uw nieuwe partner automatisch de begunstigde van het contract bij overlijden. Twijfelt u nog over bepaalde voorwaarden of aanpassingen? Contacteer dan uw makelaar. Hij zal uitzoeken wat u best doet.
2Kan u de begunstigde bij overlijden wijzigen?
Onderschrijft u een levensverzekering, dan moet u een begunstigde bij leven en bij overlijden aanduiden: de begunstigde bij leven is de persoon die het bijeengespaarde kapitaal krijgt op de eindvervaldag van het contract (meestal de verzekeringnemer zelf); de begunstigde bij overlijden is degene die het overlijdenskapitaal ontvangt als de verzekerde sterft vóór de eindvervaldag van het contract. Vrije keuze Wie u aanduidt als begunstigde bij overlijden, kiest u vrij: uw partner, kinderen, een vriend of familielid, of nog iemand anders. U kunt doorheen de tijd de begunstigde ook steeds wijzigen (tenzij een aanvaardende begunstigde opgenomen is in het contract). Hou er wel rekening mee dat, om belastingvoordeel te genieten op uw contract, u bepaalde regels moet volgen bij het kiezen van de begunstigde. Opvolging is essentieel De aanduiding van de begunstigde bij overlijden is niet zomaar een banaliteit. Stel, u duidt uw echtgenote ‘Ellen Struijs’ aan als begunstigde. Na enkele jaren volgt een echtscheiding en wat later hertrouwt u met Line Brusselmans. Als u vergeet de begunstigde in uw contract aan te passen, zal uw ex-partner het overlijdenskapitaal ontvangen, en niet uw huidige partner. Goed opvolgen en regelmatig checken is dus de boodschap. Opgelet met omschrijving Denk ook goed na over de precieze omschrijving van de begunstigden. Stel, u hebt twee kinderen op het moment dat u het contract onderschrijft: Camille en Sébastien. In uw verzekering duidt u ‘mijn kinderen Camille en Sébastien’ aan als begunstigden. Later wordt er nog een derde kind geboren. Als u uw contract niet aanpast, wordt bij uw overlijden het kapitaal verdeeld tussen Camille en Sébastien. Het loont dus om algemenere termen te gebruiken, zoals in dit geval ‘mijn kinderen’.
3Kan ik als grootouder voordelig geld overdragen naar mijn kleinkinderen?
Tegenwoordig behoort een zogenaamde erfenissprong tot de mogelijkheden. Dat houdt in dat kleinkinderen op een voordelige manier rechtstreeks van hun grootouders erven. Concreet zal de vader of moeder van de kleinkinderen, en dus de zoon of dochter van de overledene, de erfenis verwerpen ten gunste van zijn of haar kinderen. Een nadeel hiervan is dat de verwerping steeds volledig moet gebeuren. Een gedeeltelijke verwerping kan dus niet. Een extra minpunt is dat de uiteindelijke beslissing niet bij de grootouder ligt, maar wel bij zijn kind(eren) na zijn overlijden. Een levensverzekering als alternatief Een goed alternatief voor de erfenissprong is een levensverzekering: hiermee kunt u perfect een regeling op maat uitwerken, gelijkaardig aan gedeeltelijke erfenisverwerping, waarbij de grootouder(s) aan het stuur blijven. Hoe gaat dat in zijn werk? U volgt best het volgende stappenplan: De grootouder sluit een levensverzekering af in zijn naam met als begunstigde bij overlijden ‘mijn kleinkinderen’. Op die manier hoeft hij zich geen zorgen te maken dat eventueel nog ongeboren kleinkinderen uit de boot zouden vallen. Hij kiest zelf welk soort levensverzekering hij onderschrijft (tak 21, tak 23) en hoeveel hij stort. Tot zijn overlijden beslist de grootouder zelf wat er met de levensverzekering gebeurt. Een ander voordeel is dat er in totaal minder successierechten moeten worden betaald. Voor het verzekerde bedrag is er immers een generatie minder die successierechten moet betalen (de ouders van de kleinkinderen). Er bestaat wel één beperking op de levensverzekering: als grootouder mag u reservataire erfgenamen (zgn. voorbehouden erfgenamen) niet onterven via deze constructie.
4Wat is de bedoeling van het beleggersprofiel?
Het beleggersprofiel geeft aan welk risico u wilt en kunt nemen met uw beleggingen:
  • het risico dat u wilt nemen hangt onder meer af van uw bereidheid om tussentijdse verliezen te incasseren;
  • het risico dat u kunt nemen hangt onder meer af van de grootte van uw portefeuille, uw inkomen, uw spaarcapaciteit en uw kennis en ervaring als belegger.
Bij de analyses, beleggingsadviezen en adviezen tot herschikking van de portefeuille gaat de bank uit van het beleggersprofiel dat u bepaald hebt voor uw contract.

Het beleggersprofiel is de hoeksteen van ons advies. Het is daarom belangrijk dat het profiel te allen tijde uw persoonlijke risicodraagkracht en risicobereidheid weerspiegelt. Wijzigt uw persoonlijke situatie? Dan raden wij u sterk aan om ook uw beleggersprofiel te herbekijken. Belangrijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld pensionering, de kinderen die het ouderlijk nest verlaten, echtscheiding of erfenis.

De bank zal sowieso het initiatief nemen om uw beleggersprofiel regelmatig tegen het licht te houden. Daarom heeft zij voor elk profiel een geldigheidsduur bepaald:
  • conservatieve profielen vervallen na 8 jaar;
  • defensieve en neutrale profielen vervallen na 5 jaar;
  • dynamische en agressieve profielen vervallen na 5 jaar.

Niet gevonden wat u zocht?

Stel hier uw vraag.