Particulier > Pensioen

1Wat is een overlevingspensioen?
Als u overlijdt, heeft uw weduwe of weduwnaar onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen. Dit overlevingspensioen wordt dan berekend op basis van de loopbaan van de overleden echtgenoot. Of de overlevende in aanmerking komt voor dit overlijdenspensioen, hangt af van:
  • de duur van het huwelijk;
  • de leeftijd van de langstlevende;
  • het inkomen van de overledene;
  • een eventueel nieuw huwelijk van de overlevende.
Let wel: wettelijk samenwonende partners hebben geen recht op een overlevingspensioen.
2Moet u uw levensverzekering aanpassen na een echtscheiding?
Of u uw levensverzekering best aanpast na een scheiding, hangt af van de precieze omschrijving voor de begunstigde die u hebt gebruikt. Hebt u als begunstigde… … uw echtgeno(o)t(e) met naam en voornaam vermeld? Dan kunt u dit na uw echtscheiding uiteraard best aanpassen. Stel dat u later hertrouwt met een nieuwe partner, maar u vergat de begunstigde aan te passen, dan krijgt uw ex-partner het uitgekeerde kapitaal als u sterft vóór de eindvervaldag van het contract. Uw nieuwe partner krijgt dan helemaal niets. ... ‘mijn echtgenote/mijn echtgenoot’ opgegeven, zonder naam, dan is er geen probleem. Hertrouwt u, dan wordt uw nieuwe partner automatisch de begunstigde van het contract bij overlijden. Twijfelt u nog over bepaalde voorwaarden of aanpassingen? Contacteer dan uw makelaar. Hij zal uitzoeken wat u best doet.
3Kan u de begunstigde bij overlijden wijzigen?
Onderschrijft u een levensverzekering, dan moet u een begunstigde bij leven en bij overlijden aanduiden: de begunstigde bij leven is de persoon die het bijeengespaarde kapitaal krijgt op de eindvervaldag van het contract (meestal de verzekeringnemer zelf); de begunstigde bij overlijden is degene die het overlijdenskapitaal ontvangt als de verzekerde sterft vóór de eindvervaldag van het contract. Vrije keuze Wie u aanduidt als begunstigde bij overlijden, kiest u vrij: uw partner, kinderen, een vriend of familielid, of nog iemand anders. U kunt doorheen de tijd de begunstigde ook steeds wijzigen (tenzij een aanvaardende begunstigde opgenomen is in het contract). Hou er wel rekening mee dat, om belastingvoordeel te genieten op uw contract, u bepaalde regels moet volgen bij het kiezen van de begunstigde. Opvolging is essentieel De aanduiding van de begunstigde bij overlijden is niet zomaar een banaliteit. Stel, u duidt uw echtgenote ‘Ellen Struijs’ aan als begunstigde. Na enkele jaren volgt een echtscheiding en wat later hertrouwt u met Line Brusselmans. Als u vergeet de begunstigde in uw contract aan te passen, zal uw ex-partner het overlijdenskapitaal ontvangen, en niet uw huidige partner. Goed opvolgen en regelmatig checken is dus de boodschap. Opgelet met omschrijving Denk ook goed na over de precieze omschrijving van de begunstigden. Stel, u hebt twee kinderen op het moment dat u het contract onderschrijft: Camille en Sébastien. In uw verzekering duidt u ‘mijn kinderen Camille en Sébastien’ aan als begunstigden. Later wordt er nog een derde kind geboren. Als u uw contract niet aanpast, wordt bij uw overlijden het kapitaal verdeeld tussen Camille en Sébastien. Het loont dus om algemenere termen te gebruiken, zoals in dit geval ‘mijn kinderen’.

Niet gevonden wat u zocht?

Stel hier uw vraag.