Particulier > Overige

1Moet ik een aparte verzekering hebben voor mijn elektrische fiets?
Steeds meer mensen schaffen een elektrische fiets aan. Bij de aankoop ervan worden vaak een aantal zaken over het hoofd gezien, zoals een verzekering. De ebike behoort in principe niet tot de categorie gemotoriseerd voertuig, maar wel, zoals een gewone fiets, tot de categorie rijwiel. Voor een elektrische fiets geldt dus ook geen verzekeringsplicht als deze fiets voldoet aan Europese normen.

Kan uw elektrische fiets harder gaan dan 25 km per uur? Dan voldoet hij niet meer aan die Europese normen, en valt hij onder de categorie bromfiets. In dit geval bent u verplicht om voor uw ebike een kentekenplaat aan te vragen én moet u in het bezit zijn van een groene verzekeringskaart.

Kortom: bent u in het bezit van een snelle elektrische fiets? Dan zijn zowel helm als kentekenplaat én verzekering verplicht. Vraag uw makelaar om raad.
2Moet u uw levensverzekering aanpassen na een echtscheiding?
Of u uw levensverzekering best aanpast na een scheiding, hangt af van de precieze omschrijving voor de begunstigde die u hebt gebruikt. Hebt u als begunstigde…
 • … uw echtgeno(o)t(e) met naam en voornaam vermeld? Dan kunt u dit na uw echtscheiding uiteraard best aanpassen. Stel dat u later hertrouwt met een nieuwe partner, maar u vergat de begunstigde aan te passen, dan krijgt uw ex-partner het uitgekeerde kapitaal als u sterft vóór de eindvervaldag van het contract. Uw nieuwe partner krijgt dan helemaal niets.
 • ... ‘mijn echtgenote/mijn echtgenoot’ opgegeven, zonder naam, dan is er geen probleem. Hertrouwt u, dan wordt uw nieuwe partner automatisch de begunstigde van het contract bij overlijden.
Twijfelt u nog over bepaalde voorwaarden of aanpassingen? Contacteer dan uw makelaar. Hij zal uitzoeken wat u best doet.
3Kan u de begunstigde bij overlijden wijzigen?
Onderschrijft u een levensverzekering, dan moet u een begunstigde bij leven en bij overlijden aanduiden:
 • de begunstigde bij leven is de persoon die het bijeengespaarde kapitaal krijgt op de eindvervaldag van het contract (meestal de verzekeringnemer zelf);
 • de begunstigde bij overlijden is degene die het overlijdenskapitaal ontvangt als de verzekerde sterft vóór de eindvervaldag van het contract.
Vrije keuze

Wie u aanduidt als begunstigde bij overlijden, kiest u vrij: uw partner, kinderen, een vriend of familielid, of nog iemand anders. U kunt doorheen de tijd de begunstigde ook steeds wijzigen (tenzij een aanvaardende begunstigde opgenomen is in het contract). Hou er wel rekening mee dat, om belastingvoordeel te genieten op uw contract, u bepaalde regels moet volgen bij het kiezen van de begunstigde.

Opvolging is essentieel

De aanduiding van de begunstigde bij overlijden is niet zomaar een banaliteit. Stel, u duidt uw echtgenote ‘Ellen Struijs’ aan als begunstigde. Na enkele jaren volgt een echtscheiding en wat later hertrouwt u met Line Brusselmans. Als u vergeet de begunstigde in uw contract aan te passen, zal uw ex-partner het overlijdenskapitaal ontvangen, en niet uw huidige partner. Goed opvolgen en regelmatig checken is dus de boodschap.

Opgelet met omschrijving

Denk ook goed na over de precieze omschrijving van de begunstigden. Stel, u hebt twee kinderen op het moment dat u het contract onderschrijft: Camille en Sébastien. In uw verzekering duidt u ‘mijn kinderen Camille en Sébastien’ aan als begunstigden. Later wordt er nog een derde kind geboren. Als u uw contract niet aanpast, wordt bij uw overlijden het kapitaal verdeeld tussen Camille en Sébastien. Het loont dus om algemenere termen te gebruiken, zoals in dit geval ‘mijn kinderen’.
4Kan ik als grootouder voordelig geld overdragen naar mijn kleinkinderen?
Tegenwoordig behoort een zogenaamde erfenissprong tot de mogelijkheden. Dat houdt in dat kleinkinderen op een voordelige manier rechtstreeks van hun grootouders erven. Concreet zal de vader of moeder van de kleinkinderen, en dus de zoon of dochter van de overledene, de erfenis verwerpen ten gunste van zijn of haar kinderen.

Een nadeel hiervan is dat de verwerping steeds volledig moet gebeuren. Een gedeeltelijke verwerping kan dus niet. Een extra minpunt is dat de uiteindelijke beslissing niet bij de grootouder ligt, maar wel bij zijn kind(eren) na zijn overlijden.

Een levensverzekering als alternatief

Een goed alternatief voor de erfenissprong is een levensverzekering: hiermee kunt u perfect een regeling op maat uitwerken, gelijkaardig aan gedeeltelijke erfenisverwerping, waarbij de grootouder(s) aan het stuur blijven.

Hoe gaat dat in zijn werk? U volgt best het volgende stappenplan:
 • De grootouder sluit een levensverzekering af in zijn naam met als begunstigde bij overlijden ‘mijn kleinkinderen’. Op die manier hoeft hij zich geen zorgen te maken dat eventueel nog ongeboren kleinkinderen uit de boot zouden vallen.
 • Hij kiest zelf welk soort levensverzekering hij onderschrijft (tak 21, tak 23) en hoeveel hij stort.
 • Tot zijn overlijden beslist de grootouder zelf wat er met de levensverzekering gebeurt. Een ander voordeel is dat er in totaal minder successierechten moeten worden betaald. Voor het verzekerde bedrag is er immers een generatie minder die successierechten moet betalen (de ouders van de kleinkinderen).
Er bestaat wel één beperking op de levensverzekering: als grootouder mag u reservataire erfgenamen (zgn. voorbehouden erfgenamen) niet onterven via deze constructie.
5Verandering van de werksituatie, verandering van de hospitalisatieverzekering?
Beschikt u momenteel over een hospitalisatieverzekering, voorzien door uw huidige werkgever? Dan vraagt u zich misschien af hoe u verzekerd blijft wanneer uw werksituatie verandert. Er bestaan twee mogelijkheden.
 • Hospitalisatieverzekering via de nieuwe werkgever - In het geval dat uw nieuwe werkgever een hospitalisatieverzekering voor u voorziet, kan het gaan om een verplichte verzekering. Hierbij is er gewoonlijk geen wachttermijn en u bent meteen verzekerd bij aanwerving. Gaat het echter om een niet-verplichte hospitalisatieverzekering, dan hebt u mogelijk te maken met een wachttermijn en bijkomende administratie. Vanwaar de wachttermijn? Deze dient om te vermijden dat een werknemer zich pas wenst te verzekeren wanneer hij weet dat een hospitalisatie in de nabije toekomst op de planning staat.
 • Hospitalisatieverzekering zonder nieuwe werkgever - Wanneer u de afgelopen twee jaar onafgebroken een verzekering hebt aangegaan, dan kunt u de gezamenlijke hospitalisatieverzekering van de gezinsleden op individuele basis voortzetten. Bij een individuele hospitalisatieverzekering kan dit duurder uitkomen dan bij een gezamenlijke.
6Ik schakel vaak een babysit of au pair in. Heb ik een speciale verzekering nodig?
Schakelt u een oppas, au pair of babysitter in? Dan sluit u best een verzekering af - zowel voor de schade waarvoor de oppas aansprakelijk is, als voor eventuele ongevallen die haar tijdens haar opdracht kunnen overkomen.
 • Schade aan derden - Stel: u vraagt uw buurmeisje om te babysitten, en zij maakt met uw kinderwagen per ongeluk een kras op de auto van de buren. Uw babysitter maakt deel uit van de verzekerde personen van uw familiale verzekering. Veroorzaakt ze dus terwijl ze voor u werkt, schade aan een derde? Dan komt uw familiale verzekering tussen om die schade te vergoeden.
 • Uw kind verwondt de oppas - Als je babysitter zich bezeert door toedoen van je kind, ook dan komt uw Top Familiale tussen om de schade te vergoeden die uw kind heeft veroorzaakt.
 • De oppas heeft een ongelukje? - Stel: je babysitter mist ene trede en valt van de trap. In dit geval zijn uzelf of uw kind niet aansprakelijk. Het gaat hier om een arbeidsongeval. Dat wordt vergoed door de arbeidsongevallenverzekering die u voor haar moet onderschrijven. Deze verzekering huispersoneel sluit je best altijd af als je mensen bij thuis tewerkstelt (poetsvrouwen, oppas, au pair, … ) . Let op: het buurmeisje dat een avondje komt oppassen, is ook huispersoneel.
 • Uw babysitter verwondt per ongeluk uw kind? - Uw familiale verzekering vergoedt ook de lichamelijke schade die een babysitter of andere gezinshulp uw kind of een gezinslid veroorzaakt.
 • Een au pair in huis? - Sluit zeker een verzekering huispersoneel af, naast u familiale verzekeringen, zo bent u zeker dat u, uw gezinsleden én de au pair de nodige dekkingen geniet.
7Ben ik verplicht om een schuldsaldoverzekering aan te gaan?
Wettelijk gezien is de schuldsaldoverzekering niet verplicht. Veel banken maken er echter een absolute voorwaarde van om u een hypothecair krediet toe te kennen. Zij mogen u daarvoor geen instelling opleggen. U kunt als alternatief ook uw groepsverzekering gebruiken, maar dat is niet altijd de beste optie.
8Mijn kind krijgt een ongeval tijdens de sneeuwklassen. Is er een vergoeding?
Doorgaans zijn de scholen die dit soort reizen organiseren, gedekt via een ongevallenverzekering, reisverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Anders kunt u een beroep doen op uw eigen ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering of de Gezinsbijstand van AG Insurance. Bespreek, voor uw kind op reis vertrekt, waarvoor de school uw kind verzekerde, en of u een bijkomende verzekering af moet sluiten. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.
9Is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal fiscaal aftrekbaar?
Uw tijdelijke overlijdensverzekering is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld als de belastingplichtige ook de verzekeringnemer en de verzekerde is. Zo zijn de premies voor 30% aftrekbaar in het kader van het langetermijnsparen. U moet die overlijdensverzekering ook vóór uw 65 jaar aangaan en uw echtgenoot of een familielid tot de tweede graad als begunstigde aangesteld hebben.

Niet gevonden wat u zocht?

Stel hier uw vraag.