Particulier > Gezin

1Wat als mijn kind gaat studeren in het buitenland?
Wil uw kind gaan studeren in het buitenland? Zorg dat hij goed verzekerd is, en breng zeker de drie cruciale zaken in orde:
  • Medische kosten - Gaat uw kind studeren binnen Europa (of in IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Australië) met het programma Erasmus+? Dan kan hij met de Europese ziekteverzekeringskaart de terugbetaling genieten van dringende of noodzakelijke medische verzorging in het buitenland. De kosten voor ziekenhuisopname of repatriëring worden niet vergoed. Buiten de EU betaalt uw ziekenfonds niets terug. Gaat uw student naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten? Controleer dan zeker of uw hospitalisatie medische verzorging dekt, en hoe lang ze dat doet. Of sluit meteen een specifieke verzekering af voor studenten in het buitenland.
  • Kot en de inboedel - U kunt het verblijf van uw kind in het buitenland soms ook verzekeren via de polis uw uw eigen woning. Vraag uw verzekeringsmakelaar om advies. En ook voor een diefstalverzekering weet hij raad. Zo is de inhoud van het studentenkot van uw kind ook verzekerd tegen diefstal.​​
  • Aansprakelijkheid - In landen als de Verenigde Staten worden heel snel procedures opgestart. Een kleine onoplettendheid of onhandigheid kan dan ook enorme gevolgen hebben. Bekijk of uw verzekering Privéleven die dekt.
2Waarvoor dient een familiale verzekering? Wat dekt een familiale verzekering?
De familiale verzekering is niet wettelijk verplicht, maar waarschijnlijk de eerste verzekering die u afsluit wanneer u het ouderlijk nest verlaat. Deze verzekering is een van de belangrijkste voor uzelf en uw gezin. Een ongeluk in de privésfeer is namelijk snel gebeurd. Een familiale verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van dagelijkse ongevallen; of u nu helemaal alleen woont of een gezin hebt met huisdieren en kinderen. Kan een slachtoffer van schade bewijzen dat u of een van uw gezinsleden in fout was, dan lopen de kosten snel hoog op. Behoed uzelf met een familiale verzekering van een hoge schadevergoeding die voortvloeit uit een oplettendheid of inschattingsfout.
3Wat is het nut van een bestuurdersverzekering?
Een BA autoverzekering is bij wet verplicht en beschermt u tegen de oplopende kosten van lichamelijke en materiële schade die u met uw voertuig aan anderen berokkent. Wat ze niet dekt, is uw eigen lichamelijke schade mocht u in fout zijn en verantwoordelijk gesteld worden voor het ongeval. Daarvoor dient een bestuurdersverzekering. Uw bestuurdersverzekering beschermt u niet enkel tegen de financiële gevolgen van lichamelijke schade als bestuurder, maar ook tegen mogelijk inkomensverlies bij blijvende (of tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering vormt dus een aanvullende bescherming op de standaard autoverzekering of de omnium.
4Moet u uw levensverzekering aanpassen na een echtscheiding?
Of u uw levensverzekering best aanpast na een scheiding, hangt af van de precieze omschrijving voor de begunstigde die u hebt gebruikt. Hebt u als begunstigde…
  • … uw echtgeno(o)t(e) met naam en voornaam vermeld? Dan kunt u dit na uw echtscheiding uiteraard best aanpassen. Stel dat u later hertrouwt met een nieuwe partner, maar u vergat de begunstigde aan te passen, dan krijgt uw ex-partner het uitgekeerde kapitaal als u sterft vóór de eindvervaldag van het contract. Uw nieuwe partner krijgt dan helemaal niets.
  • ... ‘mijn echtgenote/mijn echtgenoot’ opgegeven, zonder naam, dan is er geen probleem. Hertrouwt u, dan wordt uw nieuwe partner automatisch de begunstigde van het contract bij overlijden.
Twijfelt u nog over bepaalde voorwaarden of aanpassingen? Contacteer dan uw makelaar. Hij zal uitzoeken wat u best doet.
5Kan u de begunstigde bij overlijden wijzigen?
Onderschrijft u een levensverzekering, dan moet u een begunstigde bij leven en bij overlijden aanduiden:
  • de begunstigde bij leven is de persoon die het bijeengespaarde kapitaal krijgt op de eindvervaldag van het contract (meestal de verzekeringnemer zelf);
  • de begunstigde bij overlijden is degene die het overlijdenskapitaal ontvangt als de verzekerde sterft vóór de eindvervaldag van het contract.
Vrije keuze

Wie u aanduidt als begunstigde bij overlijden, kiest u vrij: uw partner, kinderen, een vriend of familielid, of nog iemand anders. U kunt doorheen de tijd de begunstigde ook steeds wijzigen (tenzij een aanvaardende begunstigde opgenomen is in het contract). Hou er wel rekening mee dat, om belastingvoordeel te genieten op uw contract, u bepaalde regels moet volgen bij het kiezen van de begunstigde.

Opvolging is essentieel

De aanduiding van de begunstigde bij overlijden is niet zomaar een banaliteit. Stel, u duidt uw echtgenote ‘Ellen Struijs’ aan als begunstigde. Na enkele jaren volgt een echtscheiding en wat later hertrouwt u met Line Brusselmans. Als u vergeet de begunstigde in uw contract aan te passen, zal uw ex-partner het overlijdenskapitaal ontvangen, en niet uw huidige partner. Goed opvolgen en regelmatig checken is dus de boodschap.

Opgelet met omschrijving

Denk ook goed na over de precieze omschrijving van de begunstigden. Stel, u hebt twee kinderen op het moment dat u het contract onderschrijft: Camille en Sébastien. In uw verzekering duidt u ‘mijn kinderen Camille en Sébastien’ aan als begunstigden. Later wordt er nog een derde kind geboren. Als u uw contract niet aanpast, wordt bij uw overlijden het kapitaal verdeeld tussen Camille en Sébastien. Het loont dus om algemenere termen te gebruiken, zoals in dit geval ‘mijn kinderen’.
6Verandering van de werksituatie, verandering van de hospitalisatieverzekering?
Beschikt u momenteel over een hospitalisatieverzekering, voorzien door uw huidige werkgever? Dan vraagt u zich misschien af hoe u verzekerd blijft wanneer uw werksituatie verandert. Er bestaan twee mogelijkheden.
  • Hospitalisatieverzekering via de nieuwe werkgever - In het geval dat uw nieuwe werkgever een hospitalisatieverzekering voor u voorziet, kan het gaan om een verplichte verzekering. Hierbij is er gewoonlijk geen wachttermijn en u bent meteen verzekerd bij aanwerving. Gaat het echter om een niet-verplichte hospitalisatieverzekering, dan hebt u mogelijk te maken met een wachttermijn en bijkomende administratie. Vanwaar de wachttermijn? Deze dient om te vermijden dat een werknemer zich pas wenst te verzekeren wanneer hij weet dat een hospitalisatie in de nabije toekomst op de planning staat.
  • Hospitalisatieverzekering zonder nieuwe werkgever - Wanneer u de afgelopen twee jaar onafgebroken een verzekering hebt aangegaan, dan kunt u de gezamenlijke hospitalisatieverzekering van de gezinsleden op individuele basis voortzetten. Bij een individuele hospitalisatieverzekering kan dit duurder uitkomen dan bij een gezamenlijke.
7Ben ik verplicht om een schuldsaldoverzekering aan te gaan?
Wettelijk gezien is de schuldsaldoverzekering niet verplicht. Veel banken maken er echter een absolute voorwaarde van om u een hypothecair krediet toe te kennen. Zij mogen u daarvoor geen instelling opleggen. U kunt als alternatief ook uw groepsverzekering gebruiken, maar dat is niet altijd de beste optie.
8Mijn kind krijgt een ongeval tijdens de sneeuwklassen. Is er een vergoeding?
Doorgaans zijn de scholen die dit soort reizen organiseren, gedekt via een ongevallenverzekering, reisverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Anders kunt u een beroep doen op uw eigen ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering of de Gezinsbijstand van AG Insurance. Bespreek, voor uw kind op reis vertrekt, waarvoor de school uw kind verzekerde, en of u een bijkomende verzekering af moet sluiten. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.
9Is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal fiscaal aftrekbaar?
Uw tijdelijke overlijdensverzekering is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld als de belastingplichtige ook de verzekeringnemer en de verzekerde is. Zo zijn de premies voor 30% aftrekbaar in het kader van het langetermijnsparen. U moet die overlijdensverzekering ook vóór uw 65 jaar aangaan en uw echtgenoot of een familielid tot de tweede graad als begunstigde aangesteld hebben.

Niet gevonden wat u zocht?

Stel hier uw vraag.